8 år som webbhotell
 

Snart möjligt att registrera .se-domäner med enbart siffror!
2006-02-18

Från och med den 15 mars 2006 tillåter vi möjligheten att registrera domännamn under .se med endast siffror, eller siffror och bindestreck i kombination, t ex 4523500 alt. 08-4523500.se.

Med anledning av att vi nu öppnar möjligheten för registrering av ett numeriskt domännamn kommer våra Allmänna villkor att ändras. De nya Allmänna villkoren träder i kraft den 15 mars 2006.

Årsavgiften för ett numeriskt domännamn är densamma som för vilken .se domän som helst, det vill säga 150:- inkl. moms (120:- exkl. moms).

Det som har ändrats i NIC-SE:s villkor är följande:

.   Möjligheten att registrera domännamn med enbart siffror i(se punkt 2a i villkoren).
.   Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx som utgör eller kan komma att utgöra ett personnummer kan inte registreras (se punkt 2a i villkoren).
.   IIS äger, utan godkännande från Innehavaren, rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till en helägd juridisk person eller till en juridisk person över vilken IIS ensam äger utöva bestämmande inflytande (se punkt 25 i villkoren).

Fullständiga allmänna villkor finns att läsa på NIC-SE:s hemsida:
http://www.nic.se/domaner/infonyaregler.shtml

 
 Driftinformation >>
2008-10-14
Geografiska .se domäner
Geografiska namn som tidigare varit förhindrade att registrera som .se domännamn släpps fria för registrering under december.

Läs mer hos Nordreg som hanterar domännamn för Glidecom - www.nordreg.se.

2008-08-26
Jour
Jourtjänst hanteras nu via vår centrala övervakning. Ni som har jouravtal kan ringa oss dygnet runt på telefon 042-197050. Tänk på att ha ert kundnr tillgängligt innan ni ringer. Detta finns bl a på fakturor och i Helpdesk.
Nyhetsarkiv >>      
© 1997 - 2007 Glidecom Networks AB | info@glidecom.se | tel: 020 - 91 75 00 | fax: 020 - 91 75 75 
Kontrollpanelen Webmail Hem